Referenser och maskinpark

SS-EN ISO 3834-2

EN ISO 1091-1

Det behöver inte vara dyrt, bara för att det är bra!

För att kunna leverera helhetslösningar med korta ställtider har vi under åren gjort stora investeringar i verksamheten. Vi använder professionella maskiner för att hålla hög kvalité men även för att underlätta får våra anställdas dagliga arbete.


Bland investeringarna återfinns kantpressar, svetsar från Fronius med möjlighet att växla mellan material (även om vi själva är väldigt förtjusta i att arbeta med aluminium) och vår Omax 60-120 Waterjet med tillägget Tilt-a-jet som ger vinkelräta snitt i nästan alla material. Med den maskinpark vi har kan vi lämna tydligare och snabbare svar på offerter - vi slipper ta in underlag från underleverantörer - till fördel för dig som kund!


Förutom investering i maskiner och produkter, jobbar vi med kompetensutveckling av vår personal - vår viktigaste tillgång - för att ständigt kunna ligga i framkant!

Vi har en helt egen Omax Tilt-A-Jet 60-120 i full produktion i verkstaden i Skövde. I denna maskin skär vi nästan alla material, alla helt utan värmepåverkan och med vinkelräta snitt.


Genom goda serviceavtal och kontakter med vår leverantör garanteras hög tillgång till maskinen och produktionskapaciteten. En sådan maskin i egen regi ger oss stora konkurrensfördelar i att agera helhetsleverantör till dig!

Ett urval av våra referenser och projekt genom åren

Vi använder svetsutrustning från världsledande Fronius och driftsatte alldeles nyss vår andra Fronius 400i TPS. Här ser vi Olle som provkör bara minuter efter leveransen i september 2020.

Med bra utrustning går jobbet lättare!

Vi snålar inte med billig utrustning - för att vi ska kunna leverera snabbare och bättre resultat uppdaterar vi oss löpande. Bland annat satsar vi på svetsmaskiner från världsledande Fronius.


Genom att vi har flera maskiner ur samma serie är det lätt för oss att växla material och våra svetsare känner igen sig med utrustningen och kan därför konsekvent leverera hög kvalite med kort ställtid.